Facebook โรงเรียนดุสิตวิทยา
Share |

ดุสิตวิทยาต้อนรับคณะ...
ผู้บริหาร-ครู สพป. ลพบุรี เขต 1 ศึกษาดูงาน
โครงการบ้านวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย

เรียบเรียงโดย : คุณครูณัฐกานต์ จันทร์งาม
ภาพโดย : ฝ่าย IT ดุสิตวิทยา

เมื่อวันศุกร์ที่ 26 สิงหาคม ที่ผ่านมา โรงเรียนดุสิตวิทยาได้ตอนรับคณะผู้บริหารและครู สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา จังหวัดลพบุรี เขต 1 เข้าศึกษาดูงานโครงการบ้านวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย เกี่ยวกับกิจกรรมต่างๆ ของโครงการและแบบแผน แนวทางการดำเนินงาน โครงการต่างๆ ซึ่งได้รับความสนใจมากจากคณะครูที่มาศึกษาดูงาน ทางโรงเรียนดุสิตวิทยาหวังว่าทุกท่านที่มาศึกษาดูงานในครั้งนี้ ได้รับประโยชน์และจะนำไปดำเนินงาน เพื่อพัฒนาศักยภาพของเด็กไทยให้มีคุณภาพต่อไป


กลับสู่ด้านบน