Facebook โรงเรียนดุสิตวิทยา
Share |

อนุบาลดุสิตฯ รับเชิญจัดกิจกรรม
โครงการวิทยาศาสตร์น้อย

“มหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ 2554"

ภาพและเรียบเรียงโดย : คุณครูณัฐกานต์ จันทร์งาม

เมื่อวันอาทิตย์ที่ 21 สิงหาคม ที่ผ่านมา โรงเรียนดุสิตวิทยา ได้รับเชิญเป็นตัวแทนโรงเรียนในเครือข่าย โครงการนักวิทยาศาสตร์น้อยประเทศไทย ของมหาวิทยาลัยราชภัฎหมู่บ้านจอมบึง ให้เป็นผู้จัดกิจกรรมการทดลองให้กับเด็กๆ ที่เข้าร่วมงาน “มหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ 2554" ณ ไบเทคบางนา โดยคณะครูระดับอนุบาลดุสิตวิทยาได้จัดกิจกรรมอันหลากหลาย สร้างความสนุกและความรู้ให้กับเด็กๆที่เข้าร่วมกิจกรรม เป็นอย่างมาก การได้รับเชิญเข้าร่วมงานในครั้งนี้ นับว่าเป็นเกียรติและสร้างความภาคภูมิใจให้กับโรงเรียนของเราเป็นอย่างยิ่งค่ะ


กลับสู่ด้านบน