Facebook โรงเรียนดุสิตวิทยา
Share |

โครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทยDusitwittaya School 2554

ภาพและเรียบเรียงโดย : คุณครูณัฐกานต์ จันทร์งาม
คุณครูอุบลรัตน์ ประสานทอง

ฐานที่ 10 ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์   เรื่องการเผาไหม้

วันที่ 19 - 23 ก.ย.54 

สิ่งที่พบเห็นในชีวิตประจำวัน

อากาศประกอบด้วยก๊าซหลายชนิด ก๊าซที่สำคัญที่สุด คือ (CO2) ถ้าขาดออกซิเจน สิ่งมีชีวิตจะไม่สามารถดำรงชีวิตอยู่ได้ เปลวไฟก็ต้องใช้ออกซิเจนในการเผาไหม้ การดับไฟจึงต้องไม่ให้เปลวไฟได้รับออกซิเจน นักดับเพลิงจึงดับไฟด้วยการฉีดโฟม คลุมทับด้วยผ้าห่มชุบน้ำ ฉีดน้ำหรือก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ลงไปในเปลวเพลิง ซึ่งไฟจะดับลงเมื่อขาดออกซิเจน  

ภาพรวมการทดลอง

คว่ำแก้วขนาดต่าง ๆ ครอบเทียนที่จุดไฟ ทิ้งไว้สักครู่ ไฟจะดับเพราะในแก้วไม่มีก๊าซออกซิเจนสำหรับการเผาไหม้ การทดลองนี้จะศึกษาว่าขนาดของแก้วมีผลต่อระยะเวลาการเผาไหม้ของเทียนในแก้วหรือไม่


ผลจากการทดลอง

เด็ก ๆ ได้ทำการทดลองได้สังเกตเปรียบเทียบ การเผาไหม้ ซึ่งเราใช้แก้วที่มีขนาดแตกต่างกัน เด็ก ๆ เชียร์กันใหญ่ แล้วได้สังเกตว่าแก้วไหนเทียนจะดับก่อน ให้เด็กวิเคราะห์ว่าทำไมแก้วเล็กเทียนถึงดับก่อน หลังจากนั้นเด็ก ๆ บอกว่า ถ้าใช้เทียนแท่งยาวกับแก้วใบใหญ่จะเป็นอย่างไร เด็ก ๆ ส่งเสียง อู้ฮู ! เห็นควัน   สีขาวในแก้วเหมือนทะเลหมวก ต่อด้วยการทดลองลิฟท์เทียนซึ่งเด็ก ๆ บางคนก็จำการทดลองนี้ได้ ส่วนน้องอนุบาล 1 ยังไม่เคยเห็นการทดลองนี้ รู้สึกตื่นเต้นกันมาก

กลับสู่ด้านบน