Facebook โรงเรียนดุสิตวิทยา
Share |

โครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทยDusitwittaya School 2554

ภาพและเรียบเรียงโดย : คุณครูณัฐกานต์ จันทร์งาม
คุณครูอุบลรัตน์ ประสานทอง

ฐานที่ 9 ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์   เรื่องจรวดกล่องฟิล์ม

วันที่ 12 - 16 ก.ย.54 

สิ่งที่พบเห็นในชีวิตประจำวัน

เบกกิ้งโซดาเป็นส่วนผสมสำคัญในการอบขนม เพราะว่ามีก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ (CO2) ที่ทำให้ขนมขึ้นฟู เมื่อสารตั้งต้นที่เป็นของแข็งทำปฏิกิริยากันได้ผลิตภัณฑ์เป็นก๊าซ ซึ่งต้องการพื้นที่ในการขยายตัวมาก ถ้าก๊าซขยายตัวไม่ได้จะเกิดแรงดันสะสมไว้เช่นเดียวกับน้ำโซดาที่อยู่ในขวด

ภาพรวมการทดลอง
เติมสารผสมชนิดต่าง ๆ ลงในกล่องฟิล์ม จากนั้นเทน้ำตามลงไปแล้วปิดฝาทันที  ฝากล่องจะไม่สามารถต้านทานแรงดันที่เกิดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ในกล่องฟิล์มได้นาน ฝากล่องฟิล์มจึงดีดตัวพุ่งขึ้นสู่อากาศด้วยแรงดัน การทดลองนี้ควรทำในที่โล่งกลางแจ้ง

ผลจากการทดลอง
                การทดลองนี้คุณครูต้องไปเสาะแสวงหากล่องฟิล์มตามร้านถ่ายภาพ ซึ่งมีเป็น 10 ร้านในบ้านโป่ง แต่มีเพียงร้านเดียวที่มีเพราะร้านอื่นเลิกใช้แล้ว ต้องขอขอบพระคุณทางร้าน ศรีเงิน ที่อนุเคราะห์ให้มาโดยไม่คิดสตางค์ การทดลองนี้ทำกี่ครั้งก็ไม่เบื่อ ได้รับเสียงเฮฮาจากผู้เข้ารับการทดลอง เราได้ทดลองผสมสารต่าง ๆ ทั้งในเรื่องของปริมาณ การเขย่า ไม่เขย่า ทดสอบความสูงของจรวด ใส่สารอะไร ทดลองกันอย่างตื่นเต้น สนุกสนาน

กลับสู่ด้านบน