Facebook โรงเรียนดุสิตวิทยา
Share |

โครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทยDusitwittaya School 2554

ภาพและเรียบเรียงโดย : คุณครูณัฐกานต์ จันทร์งาม
คุณครูอุบลรัตน์ ประสานทอง

ฐานที่ 8  ไฟฟ้าสถิต  เรื่องการแยกเกลือและพริกไทย

วันที่ 29 ส.ค. - 2 ก.ย.54 

สิ่งที่พบเห็นในชีวิตประจำวัน

ปรากฏการณ์หลายอย่างในชีวิตประจำวันของเรานั้นมีสาเหตุมาจากไฟฟ้าสถิต ไฟฟ้าสถิตมีประโยชน์สำหรับเราเช่นกัน  เช่น ถ้าเกลือและพริกไทยผสมกันอยู่ เราจะแยกสารทั้งสองชนิดนี้ออกจากกันอย่างไร  

ภาพรวมการทดลอง

สร้างไฟฟ้าสถิตให้เกิดขึ้นบนวัสดุที่เป็นพลาสติก และใช้ไฟฟ้าสถิตที่เกิดขึ้น แยกเกลือและพริกไทยออกจากกัน

ผลจากการทดลอง

การทดลองนี้ ต้องระมัดระวังในการทำการทดลอง เนื่องจากพริกไทยเมื่อเข้าตาจะแสบ เด็ก ๆ ก็มีการเสนอวิธีการแยกพริกไทยออกจากเกลือหลายวิธี เราถูลูกโป่งที่ผม และช้อนถูกับผ้าแล้วนำไปวางเหนือผงพริกไทย ลูกโป่งเกิดไฟฟ้าสถิตดูดพริกไทยขึ้นไปติดได้ การทดลองนี้จะสนุกตอนท้ายที่นำเอาน้ำกรองจากการแยกของเกลือและพริกไทยออกจากกัน แล้วนำมารนไฟให้น้ำแห้ง เด็ก ๆ ขออาสาเยอะมาก คุณครูต้องเวียนให้เด็กทำให้ครบ เด็ก ๆ รู้ว่าไฟและความร้อนสามารถทำให้น้ำแห้ง สิ่งที่เหลือติดช้อนน่าจะเกลือที่เป็นสีขาว ๆ ที่มีสีน้ำตาลน่าจะเป็นพริกไทย เพราะเด็ก ๆ ได้ดมดูและบอกว่ามีกลิ่นฉุนเหมือนพริกไทย

กลับสู่ด้านบน