Facebook โรงเรียนดุสิตวิทยา
Share |

โครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทยDusitwittaya School 2554

ภาพและเรียบเรียงโดย : คุณครูณัฐกานต์ จันทร์งาม
คุณครูอุบลรัตน์ ประสานทอง

ฐานที่ 6 การมองเห็นและภาพลวงตา  เรื่องภาพเคลื่อนไหว 

วันที่ 8 - 11 ส.ค.54

สิ่งที่พบเห็นในชีวิตประจำวัน

ภาพยนตร์ประกอบด้วยภาพนิ่งหลายภาพเรียงต่อกัน ภาพที่ต่อกันนั้นมีลักษณะแตกต่างกันเล็กน้อย ภาพเหล่านี้จะเคลื่อนที่ต่อเนื่องอย่างรวดเร็ว ทำให้ตาของเราไม่เห็นว่าเป็นภาพนิ่ง สมองจึงแปลผลเป็นภาพเคลื่อนไหวในที่สุด

ภาพรวมการทดลอง

พับแบ่งครึ่งกระดาษเป็นสองส่วน วาดภาพที่ส่วนบนและส่วนล่างให้มีลักษณะแตกต่างกันเล็กน้อย ใช้ดินสอเปิดปิดกระดาษแผ่นบนอย่างรวดเร็ว จะเห็นภาพเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว และรู้สึกเหมือนว่ากำลังเคลื่อนไหว เด็ก ๆ คงเคยเห็นภาพลวงตา เช่น ภาพแกนกระดาษที่มีสายเกลียวหมุน เป็นต้น

ผลจากการทดลอง

กิจกรรมการทดลองนี้เด็ก ๆ ได้มีความเข้าใจแบบง่าย ๆ โดยได้วาดภาพ ระบายสี ทำภาพเคลื่อนไหวหน้าคนดีใจ เสียใจ สองอริยะบทที่แตกต่างกัน เมื่อเราใช้ดินสอขยับขึ้นลงอย่างรวดเร็ว กระดาษจะเปิดปิดทำให้มองเห็นภาพเหมือนได้เคลื่อนไหวอยู่ ส่วนการทดลองแกนกระดาษทิชชู ผูกเชือกวาดลายเกลียวรอบแกน เด็ก ๆ เห็นความเปลี่ยนแปลง เมื่อหมุนเชือกแล้วปล่อยให้คลาย เด็ก ๆ จะมองเห็นเป็นภาพฟุตบอล บาส บอลลูน ลูกโป่ง และอื่น ๆ อีกมากมาย

กลับสู่ด้านบน