Facebook โรงเรียนดุสิตวิทยา
Share |

โครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทยDusitwittaya School 2554

ภาพและเรียบเรียงโดย : คุณครูณัฐกานต์ จันทร์งาม
คุณครูอุบลรัตน์ ประสานทอง

ฐานที่ 5 ไฟฟ้าสถิต  เรื่องติดหนึบโดยไม่ต้องใช้กาว 

วันที่ 25 - 29 ก.ค.54 

สิ่งที่พบเห็นในชีวิตประจำวัน

ไฟฟ้าเป็นสิ่งที่พบเห็นได้ทั่วไป สิ่งที่น่าประหลาดใจหลายอย่างในชีวิตประจำวันเกิดไฟฟ้าสถิต เด็ก ๆ อาจเคยเห็นเส้นผมของตนตั้งชี้หลังจากหวีผม หรือเคยเห็นเม็ดโฟมเล็ก ๆ ติดหนึบกับวัสดุอื่น ๆ มาบ้างแล้ว

ภาพรวมการทดลอง

ให้เด็ก ๆ ถูลูกโป่ง พลาสติกกันกระแทก และวัสดุอื่น ๆ ด้วยผ้าขนสัตว์ วิธีนี้จะทำให้เกิดไฟฟ้าสถิตที่ผิวของวัสดุเหล่านั้น เด็ก ๆ จะได้เรียนรู้ว่า วัสดุที่มีไฟฟ้าสถิตสามารถดูดหรือผลักวัสดุอื่น ๆ ได้

ผลจากการทดลอง

การทดลองนี้ไม่ค่อยประสบความสำเร็จความสำเร็จในอุปกรณ์นี้บางชนิด และอากาศในแต่ละวันแตกต่างกัน ถ้าอากาศชื้นเหมือนฝนจะตก การถูให้เกิดไฟฟ้าสถิตก็จะเกิดขึ้นยาก เด็ก ๆ ทุกคนมีส่วนร่วมในการทดลอง โดยให้เด็ก ๆ หวีผมของเพื่อน ๆ นาน ๆ ว่าเกิดอะไรขึ้น เด็ก ๆ บอกว่าผมตั้งขึ้นเองเหมือนผีหลอก เมื่อนำลูกโป่งถูกับผม ผมก็ตั้งขึ้นเช่นกัน ส่วนพลาสติกกันกระแทกไม่ประสบความสำเร็จ แต่มีเด็กบางคนมีเทคนิคพิเศษโดยที่ไม่บอกคุณครูนำน้ำมาทาแล้วไปติดประตู ทำให้ทุกคนแปลกใจ ส่งเสียงไชโยดีใจ แต่เมื่อถามจึงได้คำตอบ คุณครูรีบถ่ายภาพเป็นหลักฐาน ได้รับเสียงฮาจากคุณครูข้างๆ ห้อง คุณครูและเด็กๆ ก็ยังไม่หมดความพยายามจะทดสอบในวันต่อไป วันที่มีอากาศแห้ง เพราะระยะนี้ฝนตกทุกวัน อาจส่งผลให้การทดลองนี้ไม่ประสบความสำเร็จในบางอุปกรณ์

กลับสู่ด้านบน