Facebook โรงเรียนดุสิตวิทยา
Share |

โครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทยDusitwittaya School 2554

ภาพและเรียบเรียงโดย : คุณครูณัฐกานต์ จันทร์งาม
คุณครูอุบลรัตน์ ประสานทอง

ฐานที่ 3 ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์  เรื่องน้ำมะนาวโซดา

วันที่ 4 - 8 ก.ค.54

สิ่งที่พบเห็นในชีวิตประจำวัน

ในการทำอาหารและอบขนม ถ้าใส่ส่วนผสมผิด คนไม่เข้ากันจะทำให้อาหารมีรสชาติแปลกไป  จึงต้องมีสูตรอาหาร เพื่อให้ใส่ส่วนผสมถูกต้องอัตราส่วนที่เหมาะสม การใส่ส่วนผสมตามลำดับก่อนหลังก็มีผลต่อรสชาติของอาหารด้วย

ภาพรวมการทดลอง

ในการทดลองนี้เด็ก ๆ จะได้รู้ว่าผงมะนาวโซดามีส่วนผสมอะไรบ้าง และต้องใส่ส่วนผสมในอัตราส่วนเท่าใดจึงจะทำให้ได้รสชาติดี  ถ้าใส่เพียงแค่ผงมะนาวโซดาคงนำมาดื่มไม่ได้ ต้องใส่น้ำลงไปผสม ให้เด็ก ๆ ชิมรสและสังเกตสีเครื่องดื่ม รวมถึงก๊าซที่เกิดขึ้นในน้ำมะนาวโซดา

ผลจากการทดลอง

                กิจกรรมนี้เด็ก ๆ สนุกมาก ได้ชิมรสชาติของน้ำที่ใส่สารแต่ละชนิดลงไป มีรสชาติเปรี้ยว เค็ม หวาน เด็ก ๆ ได้ทำการทดลองหลายรูปแบบ โดยทดลองเติมสารในปริมาณที่ไม่เท่ากัน ใช้น้ำหวานเฮบลูบอยเป็นตัวแปร เด็ก ๆ หลายคนบอกว่ารสชาติเหมือน โค้ก เป๊ปซี่ โคคาโคล่า เด็ก ๆบอกว่าเราสามารถทำโค้กทานเองได้ และได้แนะนำให้คุณครูนำน้ำแช่ในตู้เย็น การทดลองนี้ทำให้เด็กเข้าใจว่าในเครื่องดื่มบางชนิดที่มีฟองเวลาเปิดขวดจะมีก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์้

กลับสู่ด้านบน