Facebook โรงเรียนดุสิตวิทยา
Share |

โครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทยDusitwittaya School 2554

ภาพและเรียบเรียงโดย : คุณครูณัฐกานต์ จันทร์งาม
คุณครูอุบลรัตน์ ประสานทอง

ฐานที่ 2 ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์  เรื่องผงลึกลับ

วันที่ 27 – 1  ก.ค .54

สิ่งที่พบเห็นในชีวิตประจำวัน

สารต่าง ๆ ที่เราใช้ในชีวิตประจำวันอาจมีลักษณะคล้ายคลึงกัน เช่น เกลือและน้ำตาล  ซึ่งเราไม่สามารถแยกออกด้วยตาเปล่าได้  แม่ว่าผลึกของสารทั้งสองชนิดนี้จะมีลักษณะใกล้เคียงกัน  แต่สมบัติต่างกัน  เช่น  รสชาติ รวมถึงผลที่ได้จากปฏิกิริยาเคมี เช่น ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์

ภาพรวมการทดลอง

ให้เด็ก ๆ ช่วยกันหาวิธีแยกสมบัติของผงชนิดต่าง ๆ ที่มองด้วยตาเปล่าจะมีลักษณะคล้ายกัน  วิธีแรกลองใช้แว่นขยายตรวจสอบดูจะเห็นความแตกต่างทางกายภาพ (ขนาดผลึก) ได้ชัดจนขึ้น และให้ฝึกทักษะในการอธิบายโดยจะต้องอธิบายความแตกต่างของสารแต่ละชนิด ซึ่งสารบางชนิดที่เป็นผง เมื่อทดสอบกับน้ำ จะเกิดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ฟู่ขึ้นมา

ผลจากการทดลอง

กิจกรรมนี้คุณครู ได้นำสารหลายชนิด ได้แก่ เบกิ้งโซดา น้ำตาลไอซิ่ง ผงฟู กรดมะนาว เด็ก ๆ ได้ทำการทดลอง รู้สึกตื่นเต้นเมื่อสารทำปฏิกิริยากับน้ำ น้ำมะนาว และน้ำส้มสายชู  เด็ก ๆ ใช้แว่นขยายมองดูปฏิกิริยาที่เกิดขึ้น บอกเล่าได้ว่ามีลักษณะคล้ายอะไรที่เด็ก ๆ เคยเห็นในชีวิตประจำวัน รู้จักสังเกต บอกความแตกต่างของสารแต่ละชนิดได้

กลับสู่ด้านบน